Hét bedrijf voor innovatieve waterbouwkundige constructies met Ground Consolidators

 

GeoHooks Kettingdijk

 

Het concept

 

Een GC pakket kan een zand-, veen- of kleipakket "verankeren". Het GC pakket is open, maar geeft wel treksterkte. Het idee is dat een dijklichaam locaal wordt versterkt, op plaatsen waar bijvoorbeeld afschuiving kan plaatsvinden. Door een GC mat het te voorspellen afschuifvlak te laten kruisen wordt dit afschuiven vermindert of voorkomen

 

 

Een pilot

 

Anome Projects heeft op de IJkdijk faciliteit een pilot uitgevoerd in samenwerking met KWS (aannemerij) en Deltares (calculaties, metingen, rapportage). Er zijn 2 terpen gebouwd op slappe ondergrond, die vervolgens zodanig belast werden dat ze bezweken (macrostabiliteit). Eén van de terpen bevatte een GC mat, haaks op de verwachte afschuifcirkel. Inderdaad bezweek de GC-terp pas bij veel zwaardere belasting.

Dit is een aanwijzing, een proof-of-principle, die aantoont dat een GC mat dijklichamen kan stabiliseren

 

 

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@geohooks.nl