Hét bedrijf voor innovatieve waterbouwkundige constructies met Ground Consolidators

 

GeoHooks Natuurvriendelijke oevers en BShore

 

Het concept

 

Een GC pakket kan een zand-, veen- of kleipakket "verankeren". Het GC pakket is open, maar geeft wel treksterkte. Slappe oevers die steeds afkalven, of oevers die door erosie of begrazing door watervogels steeds de jonge aanplant kwijtraken kunnen versterkt en beschermd worden met een GC pakket. Een met GC's versterkte oever kan beplant worden. Als de versterkende functie op termijn overghenomen moet worden door de wortels van de beplanting kan gekozen worden voor bio-degradeerbare (composteerbare) GC's. We nomen dit BShore, dat staat voor Biodegradable Shoreline protection. Uiteraard kunnen ook combinaties gemaakt worden van degradeerbare GC's rond de waterlijn en niet-degradeerbare verder naar beneden op het onderwatertalud om fixatie te waarborgen. Het BShore concept is ontwikkeld in samenwerking met Witteveen+Bos en was finalist bij De Vernufteling verkiezing van De Ingenieur in 2010.

 

 

Een pilot

 

Anome Projects heeft samen met aannemer Benecke en GreenGran BV biodegradeerbare GC's ontwikkeld op basis van o.a. PLA en hennep, in een samenwerkingsproject met de gemeente Haarlem. Jonge rietaanplant staat in een GC mat. De GC mat fixeert ondergrond tegen uitspoeling en maakt het lastig voor grazende watervogels als gans en waterhoen.De bedoeling is dat de GC mat over een jaar of 3 à 8 volledig afgebroken is.

Eerste conclusies zijn dat de GC mat zich als verwacht gedraagt, er is enige verruwing van het oppervlak zichtbaar, wellicht het begin van het afbraakproces. De eerste serie rietaanplant heeft het niet overleeft, waarschijnlijk door aanplant en het verkeerde seizoen (september) in combinatie met slecht weer. We hebben er nieuwer riet tussen gezet, hiervan zijn nog geen resultaten bekend.

 

Onderstaande plaatjes geven een impressie van het BShore concept en de pilot. Klik voor een vergroting.

 

 

 

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@geohooks.nl