Hét bedrijf voor innovatieve waterbouwkundige constructies met Ground Consolidators

 

GeoHooks offshore

 

Het concept

 

Een mat van GC's dekt onder water pijp- of electriciteitsleidingen af, of beschermt de paal van windmolens tegen uitspoeling.

Bij onderzeese leidingen treedt soms "freespan" op. Delen van de leiding komen bloot te liggen doordat stroming leidt tot een verdieping in de bodem. Dit geeft ongewenste krachten op de leidingen. Vaak wordt freespan hersteld door afdekking met stortsteen. Dit heeft bezwaren op (vaak relatief korte) gedeeltes waar veel dynamiek in de bodem zit. Een GC mat is flexibel en zal naar verwachting meevormen zonder deze bijwerkingen. De GC technologie lijkt bruikbaar voor zowel herstel als voor preventie.

Bij de mast van windmolens treedt vaak een stromingsgat op, wat leidt tot ongewenste belasting. Vaak wordt dit gat dichtgestort met stenen (scour protection). Aanleg van een GC mat (voor herstel of preventie) rond de mast zal dit voor een groot deel kunnen voorkomen.

 

Een pilot

 

GeoHooks heeft samen met Anome Projects en met Deltares schaaltesten uitgevoerd in de Atlantic bak (Deltares, voormalig Waterloopkundig Labaratorium).

Er zijn schaalmodellen gemaakt van een pijpleiding met freespanproblemen, en van windmolenmasten, op zandbodem. Inderdaad lijken met een GC mat problemen met een stromingsgat onder een pijpleiding aan te pakken te zijn. De GC mat leidt tot extra sedimentatie, het gat vult zich grotendeels op. Ook een preventie-experiment gaf interessante resultaten, het groeien van een freespan kuil werd gestopt. Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij de scour protection experimenten. Bestaande gaten bleken grotendeels te herstellen, terwijl het optreden van nieuwe gaten grotendeels werd voorkomen.

Momenteel wordt voor enkele concrete situaties een ontwerp gemaakt. Een interessante toepassing van de GC technologie !

Aanvulling Sept 2013: er zijn experimenten gedaan met een grote knijpbak om te onderzoeken hoe matten opgebouwd kunnen worden in dieper water. Ook zijn er opnieuw 2 TU studenten begonnen aan hun Bsc eindonderzoek op dit thema.

 

Hieronder enkele foto's van de schaalproeven en van de recente knijpbak-test

 

 

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@geohooks.nl