Hét bedrijf voor innovatieve waterbouwkundige constructies met Ground Consolidators

 

GeoHooks riffen

 

Het concept

 

Met GC's kunnen 3-dimensionale constructies worden opgebouwd.  Structuren met veel vertakkingen en open ruimtes. Dit biedt kansen voor natuurontwikkeling. Achter het rif zal een luwtegebied ontstaan, waar vogels fourageren. In het rif zal habitat ontstaan. Door de veelheid aan holtes zullen allerlei organismen er een plaats kunnen vinden. Ook zal het stromingsremmende effect van de GC's leiden tot extra sedimentatie waardoor het water ter plekke helderder zal worden. Deze drie effecten samen geven dat een GC rif een sterke bijdrage kan leveren aan natuurontwikkeling, en zal werken als een kraamkamer voor de wijdere omgeving.

Verdere toepassingen zijn denkbaar op het gebied van herstel van koraalriffen, eventueel met langzaam biodegradeerbare GC's waar koraaldiertjes op termijn de dragende functie overnemen.  En bij het gebruik als vooroeverdammen zal een combinatie ontstaan van natuurontwikkeling rond het rif met bescherming van de achterliggende oever.

 

 

Een pilot

 

Boskalis, Anome Projects en Witteveen+Bos hebben samen met een handvol onderaannemers in opdracht van Rijkswaterstaat een experimenteel kunstmatig rif gebouwd in het Markermeer, in het kader van de waterproeftuin binnen het Rijkswaterstaat NMIJ programma. In dit geval zijn de GC's gemaakt van een biocomposiet. Er wordt een website over dit rif bijgehouden, klik hier.

In een eerder stadium zijn bij de TU in Delft series experimenten op schaal uitgevoerd waarmee de technische haalbaarheid van dit type concepten werd aangetoond.

 

 

Voor meer info over het GC rif in het Markermeer klik hier

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@geohooks.nl