Hét bedrijf voor innovatieve waterbouwkundige constructies met Ground Consolidators

 

GeoHooks bodem- en taludbescherming

 

Het concept

 

Een mat van GC's dekt onder water de bodem of het talud af. Doordat plaatselijk de stroomsnelheid sterk reduceert zal veel sedimentatie plaatsvinden, de GC's zullen "inzanden" en een stabiel pakket vormen dat de daaronder liggende bodem beschermt tegen erosie

 

Een pilot

 

Anome Projects heeft samen met Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum, TU Delft, Havenbedrijf van Rotterdam, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, Boskalis en Witteveen+Bos een pilotproject uitgevoerd op een tijdelijke oever op de eerste maasvlakte. Hierbij is op een zinkstuk een mat van 30,000 GC's aangebracht. De GC's zijn gemaakt van biocomposieten.

De conclusie was positief: onder water vangt de mat inderdaad zand in en vormt een stabiel pakket. Erosie wordt voorkomen. Het pakket is stabiel tot grote golfbelasting. In 2012 is deze proef weer opgeruimd, resterende materialen worden in een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat getest voor cradle-to-cradle hergebruik in nieuwe GC's .

 

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar info@geohooks.nl